Darbības sfēras

SIA UPB Projekti piedāvā būvniecības konsultācijas, izstrādā teritoriju un ražotņu attīstības koncepcijas, kā arī veic komplekso projektēšanu un autoruzraudzību visām būvprojekta sadaļām:

  • Arhitektūras risinājumi
  • Teritorijas sadaļa
  • Būvkonstrukcijas
  • Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana
  • Ūdensapgāde un kanalizācija
  • Gāzes apgāde
  • Siltummehānika
  • Elektroapgāde
  • Ugunsdzēsības automātikas sistēmas
  • Vadības un automatizācijas sistēmas

 

Uz augšu