Liepājas Karostas detālplānojums

Detālplānojuma virsuzdevums – izveidot Karostu par perspektīvāko Liepājas attīstības rajonu tuvākajiem 10-15 gadiem atgriežot tai vēsturisko pilsētbūvniecisko nozīmi, kombinējot renovācijas, rekonstrukcijas, pārbūves, jaunbūves paņēmienus, operējot ar LR Aizsardzības ministrijas, Liepājas pašvaldības, Liepājas SEZ un privātām investīcijām, apzināti plānojot kompleksus pasākumus vides sociālai atveseļošanai.

 

Adrese: Karosta, Liepāja, Latvija
Statuss: projekts
Kopējā platība: 200 000+ m2
Gads: 2003

Uz augšu